Ing. Lenka Dvořáková

  • daňový poradce č. 04808 (vč. právního vzdělání pro daňové poradenství)
  • místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních

  • certifikovaná účetní č. 003524

  • jednatel
  • lektor
  • autor odborných publikací


Vedení společnosti, vedení účetnictví klientů, zpracování závěrek a uzávěrek, kontrola správnosti zaúčtování všech agend klientů, zpracování daňových přiznání, daňové poradenství, publikační činnost v řadě odborných periodik.

Certifikáty, oprávnění, členství: člen Komory daňových poradců, člen Komory certifikovaných účetních, člen Sekce účetnictví, Sekce pro daň z příjmu právnických osob, Sekce pro profesní otázky, právní vzdělání pro daňové poradenství (Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno).

Telefon: +420 604 251 255, E-mail: prospeko@prospeko.cz

 

Kristýna Dvořáková

junior účetní

E-mail: kristyna.dvorakova@prospeko.cz

 

Libuše Zuzana Prachařová

externista, asistentka, zástup při kontrolách ZP, SP

Personální práce, komunikace s úřady a zastupování při kontrolách ZP, SP, zajišťování příspěvku ÚP.

Certifikáty, oprávnění, členství: certifikát Pay -- roll Manager - Mzdově personální profesionál s garancí International education society, stupeň E/CZ/A/III/aa/20484a, certifikát Personalistika, mzdy a majetek u Cígler Software Praha