Nabídka seminářů

 

Datum Téma    Pořadatel Místo konání Poznámka
13.12.2018 Aktuálně DPH v roce 2018 Controller Institut Přerov
 
neveřejné
14.12.2018 Horké aktuality - novinky v daních a účetnictví OHK Přerov Přerov neveřejné
odkaz zde
17.12.2018 Horké aktuality v účetnictví a daních 2018/2019 Prospeko Dobříš  objednávka zde 
08.01.2019 Zapeklitosti při sestavování výkazů KDP ČR
Jihočeský region
České Budějovice neveřejné
10.01.2019 Opravy chyb minulých období KCÚ Praha objednání zde
15.01.2019 Změny DPH v roce 2019 Profima Zlín objednání zde
17.01.2019 DPPO se zaměřením na komplikované náklady a výnosy CAFIN Jirny neveřejné
29.01.2019 Splatná a odložená daň krok za krokem 1. VOX Praha objednání zde
04.02.2019 Rezervy a opravné položky v roce 2019 - účetní a daňový pohled 1. VOX Praha objednání zde
07.02.2019 Cestovní náhrady CAFIN Jirny
 
neveřejné
12.02.2019 Kontrolní vazby v účetnictví Controller institut Přerov neveřejné
 
19.02.2019 Výkaz cash flow prakticky Svaz účetních
Hradec Králové
Hradec
Králové
objedníní
zde
21.02.2019 Opravy chyb minulých období - daňový a účetní pohled 1. VOX Praha objednání zde
26.02.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví EDUZONE Praha objednání zde
04.03.2019 Ekonomické ukazatele - charakteristika a jejich vyhodnocení 1. VOX Praha objednání zde
11.03.2019 Opravy a technické zhodnocení majetku - účetní a daňový pohled 1. VOX Praha objednání zde
18.03.2019 Výkaz Přehled o peněžních tocích (cash flow) prakticky EDUZONE Praha objednání zde
11.04.2019 Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů - pro začínající 1. VOX Praha objednání zde
29.04.2019 Obchody s EU z pohledu DPH ICC    Praha objednání zde
13.05.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví 1. VOX Praha objednání zde
16.05.2019 Hmotný a nehmotný majetek CAFIN Jirny neveřejné
 
20.05.2019 Obchody s EU z pohledu DPH polopatě - pro úplné začátečníky 1. VOX Praha objednání zde
23.05.2019 Účetním výkazům a závěrce rozumíme 1. VOX Praha objednání zde
27.05.2019 Opravné položky - daňový a účetní pohled včetně příkladů 1. VOX Praha objednání zde
13.06.2019 Účetní výkazy - jak úspěšně prezentovat jejich obsah 1. VOX Praha objednání zde
25.06.2019 Výkaz cash flow prakticky 1. VOX Praha objednání zde
23.09.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví 1. VOX Praha objednání zde